Domů Tipy pro cestování Tipy - Pojištění
CDW pojištění

CDW (Collision Damage Waiver) je nejdůležitější ze všech pojištění, které se dají k pronájmu vozu sjednat.
Toto pojištění vyjma spoluúčasti Vás kryje v případě poškození automobilu jakýmkoliv způsobem (kromě poškození uvedených níže v textu),a kromě případů kdy byla prokázána nedbalost. CDW pojištění také zahrnuje doplňkovou odpovědnost v případě poškození třetí osoby, jak je požadováno zákonem. Pojištění nekryje poškození podvozku automobilu, pneumatik, skel automobilu, potahů sedadel, poškození vyplívající z řízení pod vlivem alkoholu nebo drog, nedbalé řízení a ponechání automobilu s klíčem bez dozoru. Toto pojištění platí pouze v případě, pokud nebyly porušeny podmínky pronájmu.